doelstelling

Doelstelling

Met dit kunstproject wil ik iets in de wereld zetten dat mensen raakt en aan het denken zet. Pesten is een veel voorkomend probleem met grote gevolgen. Het gebeurt op school, op internet, op het werk en zelfs nog in het verzorgingshuis. Mensen die anderen pesten beseffen dikwijls niet wat ze bij anderen teweeg brengen. Met het project “feathers and dragons” hoop ik zowel volwassenen als kinderen te laten zien hoe groot de gevolgen van jarenlang pesten kunnen zijn.
Tegelijkertijd wil ik laten zien dat het mogelijk is om een traumatisch verleden te verwerken en een aangetast zelfrespect terug te winnen.
In het sprookje over het bange vogeltje en de draak laat ik iets zien van mijn eigen verhaal en mijn eigen ontwikkelingsweg.
Misschien nog indringender vertel ik hetzelfde verhaal op een andere manier via mijn textiele boeken.  

De vele nesten zijn een uitdrukking van mijn herwonnen speelsheid en creativiteit. In al hun verscheidenheid laten ze ook zien dat geen nest gelijk is en dat ieder nest zijn eigen mogelijkheden en beperkingen heeft. Het ene nest is niet beter dan het andere; alleen meer geschikt voor de ene en minder geschikt voor de andere vogel.

Ik hoop uiteindelijk zowel het sprookje als het gehele project in boekvorm uit te kunnen geven.

Ook wil ik graag een en ander in een tentoonstelling laten zien.

woorden